هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

هیات مدیره شرکت متشکل از پنج عضو می باشد که در آخرین مجمع عمومی عادی سالانه انتخاب شده اند.

رامین ربیعی

 • سمت : رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)
 • به نمایندگی از: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بنگاه­داری
 • سوابق: عضو هیئت مدیره شرکت دانا تجارت آرتا

محمد مهدی زردوغی

 • سمت : نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)
 • به نمایندگی از : شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص)
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی
 • سوابق: مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری جامی

سید محمد حسن ملیحی

 • سمت : عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
 • به نمایندگی از : شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)
 • تحصیلات: دکتری مدیریت مالی بین الملل
 • سوابق: معاونت مالی و برنامه ریزی نیروکلر

سیدحسام الدین عبادی

 • سمت  : عضو هیئت مدیره (غیر موظف)
 • به نمایندگی از : شرکت پارس پلیکان فیروزه (سهامی خاص)
 • تحصیلات: کارشناسی صنایع
 • سوابق: مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پایاتدبیر پارسا

مجتبی احمدی

 • سمت : عضو هیئت مدیره (غیر موظف)
 • به نمایندگی از : شرکت سرمایه گذاری پرشیا جاوید پویا (سهامی خاص)
 • تحصیلات :کارشناسی ارشد حسابداری
 • سوابق: مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران

تغییر سمت آقایان رامین ربیعی و سید محمد حسن ملیحی در تاریخ  ۴ تیر ۱۳۹۸ اتفاق افتاده و در حال طی مراحل قانونی است، انتشار آگهی از طریق روزنامه رسمی می باشد.